Privacy verklaring

Privacyverklaring Rockfeather – April 2020

Deze verklaring beschrijft de manier waarop wij, Rockfeather B.V., informatie over u zullen verzamelen en gebruiken op een manier die in overeenstemming is met onze verantwoordelijkheden en uw rechten onder de relevante privacywetgeving. Lees deze verklaring zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe wij uw informatie zullen gebruiken.

Wie zijn wij

Wij zijn Rockfeather. Wij gebruiken Data Visualisatie, Data Science, en Low-Code technologie om slimme oplossingen te bouwen. Samen met onze klanten ontwikkelen wij oplossing templates die wij aanbieden aan specifieke industrieën en functies. Dit is hoe we technologie omarmen en mensen in hun kracht zetten.

Ons kantoor bevindt zich aan de Goudsesingel 230 3011KE Rotterdam en u kunt ons per e-mail bereiken op privacy@rockfeather.com voor al uw vragen met betrekking tot uw privacy in relatie tot Rockfeather.

Informatie die wij over u verzamelen

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Uw contactgegevens, naam, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Uw huidige functie en de naam van het bedrijf waar u voor werkt
 • Contactgeschiedenis, huidige, vroegere en toekomstige afspraken die wij eventueel met u hebben en onze e-mailcorrespondentie
 • Deelname aan door ons (mede) georganiseerde evenementen

Hoe we uw informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om een zakelijke relatie op te bouwen en te onderhouden:

 • U bij te staan tijdens projecten
 • U uit te nodigen voor relevante evenementen
 • U relevant nieuws te sturen (zoals een whitepaper over ERP-systemen)

Derden met wie wij uw informatie kunnen delen

Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met anderen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Om uw informatie te beschermen, sluiten wij met deze partijen een (dataverwerkings) overeenkomst om de veilige omgang met uw gegevens te waarborgen.

Veilig verzamelen en opslaan van uw informatie

Alle informatie die u aan ons verstrekt, of die wij over u verzamelen, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wij begrijpen dat dit vertrouwelijke informatie omvat en wij hebben een reeks geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om uw informatie te beschermen en te beveiligen. Ons personeel heeft beperkte toegang tot uw gegevens en is opgeleid om ervoor te zorgen dat deze worden beschermd en veilig worden bewaard.

Wij bewaren uw informatie niet langer dan nodig is om de dienst te verlenen, en om ervoor te zorgen dat wij over de juiste controleerbare gegevens beschikken voor zakelijke doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die toestemming vragen om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Wanneer u akkoord gaat met het gebruik van cookies, helpt het cookiebestand bij het analyseren van websiteverkeer, of laat het u weten wanneer u een bepaalde site hebt bezocht. Cookies geven ons geen toegang tot uw computer, of tot gegevens die u niet met ons hebt willen delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar u kunt uw instellingen wijzigen om dit te veranderen – echter, als u cookies weigert kan dit uw gebruik van Rockfeather beperken.

Uw rechten

U heeft het recht om bij ons inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. Dit staat ook wel bekend als een ‘subject access request’. Daarnaast heeft u het recht om ons te verzoeken

 • dat onjuiste informatie die wij over u hebben, wordt gecorrigeerd
 • dat informatie over u in bepaalde situaties wordt verwijderd
 • dat wij stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor bepaalde doeleinden
 • dat uw ledenprofiel in een overdraagbaar formaat aan u wordt verstrekt
 • dat beslissingen over u niet volledig geautomatiseerd worden genomen

Veel van de hierboven opgesomde rechten zijn beperkt tot bepaalde welomschreven omstandigheden en het is mogelijk dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij zullen u laten weten of dit het geval is.

U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor direct marketing. Wij zullen u op de hoogte brengen indien wij van plan zijn uw gegevens voor dit doel te gebruiken of indien wij van plan zijn uw gegevens voor dit doel aan een derde partij te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om te voorkomen dat wij uw informatie op deze manier gebruiken door te reageren op een kennisgeving die wij u kunnen sturen of door een vraag te sturen naar privacy@rockfeather.com.

Indien u een verzoek tot ons richt om een van deze rechten uit te oefenen, zullen wij ernaar streven u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te antwoorden, maar niet later dan één maand. Wij brengen geen kosten in rekening voor de behandeling van uw verzoek.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij een verzoek hebben behandeld, neem dan contact op met privacy@rockfeather.com en wij zullen proberen uw problemen op te lossen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office. In Nederland is dat het CBP, de wettelijke regelgever en toezichthoudende autoriteit voor de gegevens beschermingswetgeving in Nederland. Details over hoe u een klacht kunt indienen bij de AP kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/node/1930 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in onze privacyverklaring zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen in onze privacyverklaring.

Wetgeving en jurisdictie

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing, alsmede de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Heb je een vraag over je privacy?

Paul staat je graag te woord.