Datavisualisatie

Wat is datavisualisatie?

Datavisualisaties zijn grafische weergaven van data en informatie. Door het gebruik van visuele componenten zoals grafieken, diagrammen en kaarten geven datatvisualisatietools een toegankelijke manier om trends, patronen en uitzonderingen te ontdekken en te analyseren.

Waarom is het belangrijk?

Iedere dag produceren we 2.5 quintillion bytes data. In andere woorden, het volume aan data groeit in een ongelofelijk tempo. Als je zulke grote hoeveelheden wilt blijven begrijpen dan moeten we het zo eenvoudig mogelijk maken om die informatie tot ons te nemen. Datavisualisaties maken grote en kleine hoeveelheden data beter toegankelijk voor ons brein.

Rockfeather en datavisualisatie

Performance management is één van de terreinen waar datavisualisaties waarde toevoegen. Dashboards met key performance indicatoren (KPI’s) helpen om de performance van je organisatie te analyseren en begrijpen en ze worden veel gebruikt binnen allerlei managementposities. Lees ook onze case “Dashboards with impact at Brill” voor een goed voorbeeld van deze toepassing.

Het ondersteunen van samenwerking, binnen en tussen organisaties, is een ander terrein waar visualisatie een bruikbare techniek is. Gedeelde dashboards creëren een nieuw niveau transparantie die een vertrouwenscultuur mogelijk maken. Het is dit vertrouwen dat een efficiënte samenwerking mogelijk maakt. Lees ook onze case “Data-driven account management at ISS” om meer te lezen over dit toepassingsgebied.

Datavisualisatie is zeer bruikbaar voor het opsporen van problemen. Dashboards helpen je om de ruis weg te filteren en te focussen op problemen die aangepakt moeten worden. Slimme visualisatie wijzen je op de kernoorzaak zodat meerdere problemen met één ingreep opgelost kunnen worden.

Dashboards, specifiek ontwikkeld voor ad hoc analyse, helpen analysten en controllers om met grote of complexe datasets te werken. Door te filteren en te “slicen en dicen” van de dataset kunnen analysten snel waardevolle inzichten vinden die zijn verborgen in de data.

Toolsets en standaarden

We gebruiken een best in class portfolio van toolsets. We evalueren ons portfolio continue en we voegen nieuwe en veelbelovende oplossingen toe aan ons portfolio. Ons huidige portfolio bevat:

Bij het ontwerpen van onze visualisaties, gebruiken we de IBCS-standaarden als onze methode. Deze standaarden help ons om visualisaties te ontwerpen zonder toeters en bellen die de boodschap helder overbrengen.

In het kort

Datavisualisaties helpt professionals om in als maar groeiende volumes van data hun weg te vinden. Dashboards zijn een krachtig instrument in performance management, samenwerking, issue-spotting, en ad-hoc analyse.

Ons datavisualisatie portfolio

Cases & Oplossingen

Brill Dashboard

Dashboards met impact bij Brill

Brill Publishers wil haar rapportagelandschap verbeteren. Ze kiest voor een visuele impact op de managementinformatie. De nieuwe rapportagetool geeft inzicht in trends via dashboards. Dit bespaart tijd, brengt snel verschillende informatie bij elkaar en spreekt tot de verbeelding.

Lees meer

Datagedreven management informatie: De visie van Hans Platschorre

De Hans Anders Retail Group wil aanzienlijk uitbreiden naar het buitenland. De retailer is ook ambitieus in zijn informatiebehoeften. Wat is de impact van gegevensgestuurde rapporten? En wat betekent de digitale transformatie voor de toekomst van financiën? Martijn Meuling praat met CFO Hans Platschorre.

Lees meer
Squid