Data visualisatie - Rockfeather

Datavisualisatie

Wat is datavisualisatie?

Datavisualisaties zijn grafische weergaven van data en informatie. Door het gebruik van visuele componenten zoals grafieken, diagrammen en kaarten geven datavisualisatie tools een toegankelijke manier om trends, patronen en uitzonderingen te ontdekken en te analyseren.

Waarom is het belangrijk?

Iedere dag produceren we 2.5 quintillion bytes data. In andere woorden: het volume aan data groeit in een ongelofelijk tempo. Als je zulke grote hoeveelheden wilt blijven begrijpen dan moeten we het zo eenvoudig mogelijk maken om die informatie tot ons te nemen. Datavisualisaties maken grote en kleine hoeveelheden data beter toegankelijk voor ons brein.

Rockfeather en datavisualisatie

Performance management is één van de terreinen waar datavisualisaties waarde toevoegen. Dashboards met key performance indicatoren (KPI’s) helpen om de performance van je organisatie te analyseren en begrijpen. Bovendien worden ze veel gebruikt binnen allerlei managementposities. Lees ook onze case “Dashboards with impact at Brill” voor een goed voorbeeld van deze toepassing.

Het ondersteunen van samenwerking, binnen en tussen organisaties, is een ander terrein waar visualisatie een bruikbare techniek is. Gedeelde dashboards creëren een nieuw niveau transparantie die een vertrouwenscultuur mogelijk maken. Het is dit vertrouwen dat een efficiënte samenwerking mogelijk maakt. Lees ook onze case “Data-driven account management at ISS” om meer te lezen over dit toepassingsgebied.

Datavisualisatie is zeer bruikbaar voor het opsporen van problemen, omdat ze je helpen om de ruis weg te filteren waardoor je eenvoudiger kunt focussen op problemen die aangepakt moeten worden. Slimme visualisatie wijzen je op de kernoorzaak, zodat meerdere problemen met één ingreep opgelost kunnen worden.

Dashboards die specifiek ontwikkeld voor ad hoc analyse, helpen analisten en controllers om met grote of complexe datasets te werken. Door te filteren en te “slicen en dicen” van de dataset kunnen analisten snel waardevolle inzichten vinden die zijn verborgen in de data.

Toolsets en standaarden

We gebruiken een ‘best in class’ portfolio van toolsets. Hierin evalueren we ons portfolio continue en voegen we nieuwe en veelbelovende oplossingen toe aan ons portfolio. Ons huidige portfolio bevat:

Voor het ontwerpen van onze visualisaties gebruiken we de IBCS-standaarden als onze methode. Deze standaarden help ons om visualisaties te ontwerpen zonder toeters en bellen die de boodschap helder overbrengen.

In het kort

Datavisualisaties helpen professionals om in groeiende volumes van data hun weg te vinden. De bijbehorende dashboards zijn een krachtig instrument in performance management, samenwerking, issue-spotting en ad-hoc analyse.

Ons datavisualisatie portfolio

Cases & Oplossingen

Dashboards met impact bij Brill

Dashboards met impact bij Brill

Brill Publishers wil haar rapportagelandschap verbeteren. Ze kiest voor een visuele impact op de managementinformatie. De nieuwe rapportagetool geeft inzicht in trends via dashboards. Dit bespaart tijd, brengt snel verschillende informatie bij elkaar en spreekt tot de verbeelding.

Lees meer

Datagedreven management informatie: De visie van Hans Platschorre

De Hans Anders Retail Group wil aanzienlijk uitbreiden naar het buitenland. De retailer is ook ambitieus in zijn informatiebehoeften. Wat is de impact van gegevensgestuurde rapporten? En wat betekent de digitale transformatie voor de toekomst van financiën? Martijn Meuling praat met CFO Hans Platschorre.

Lees meer
Squid